o filtrování vody v horkém sudu

proč vodu v horkém sudu filtrovat a nebo po pár hodinách měnit? - ve vodě zůstává velké množství potu, odmočených šupinek odumřelé kůže a další mechanické nečistoty. 

Jsou dvě možnosti, jak s vodou v sudu nakládat: 

1 / Vodu po koupání vyměnit a sud vyčistit - toto řešení není příliš výhodné a to z několika důvodů:

- po výměně vody, napustíte studenou vodu, kterou podle typu sudu, počáteční teploty vody a teploty okolního vzduchu, je nutné opět ohřívat v řádu několika hodin, tedy obvykle 1,5 - např. 5 hodin v zimním období. Tímto při opětovném užívání sudu následující den, ztrácíte hodně času, který můžete věnovat relaxaci. 

- po každé výměně vody bez filtrování, je nutné stěny sudu vyčistit, což rovněž zabere nějaký čas. 

- plýtvání vodu je neekonomické a v místech, kde není dostatek vody je problematické sud opět okamžitě napustit. Např. u vrtaných studní. 

2 / Vodu průběžně filtrovat - toto řešení přináší několik výhod, ve srovnání s výměnou vody:

- Zejména na podzim a v zimním období je pokles teploty vody po předchozím koupání v rozmezí např. 10-ti ºC za 24 hodin. Při koupání v sudu druhý den, tedy vodu v sudu pouze dohříváte např. 20 minut. U sudů s větším objemem vody a méně výkonnými kamny, může trvat dohřívání vody např. jednu hodinu. Určitě je však vždy doba ohřevu vody několikanásobně kratší, než po výměně vody za novou, studenou. 

Náš tip - pokud Vámi vybraný sud umožňuje použití thermoizolačního víka, doporučujeme zvolit toto krycí víko. Nejen, že je s tímto víkem snadná manipulace ale zkrátí dobu ohřevu vody a především dokáže vodu udržet teplou několik dnů. Např., když při teplotě -10 ºC, po ukončení večerního koupání, přiložíte do kamen několik polínek dřeva a sud zakryjete thermovíkem, ráno bude teplota vody v sudu +40 ºC !! Ráno si tedy bez předchozího zatápění, můžete vychutnat ranní kávu v horkém sudu. 

- pokud je voda filtrována v pravidelných intervalech, nedochází k usazování nečistot na stěnách sudu a u dna sudu. Navíc, při pravidelném filtrování vody, se voda méně kazí. Doporučujeme tedy filtraci vždy zapojit na elektrické časové spínací hodiny. Jejich hodnota se pohybuje v řádu stokorun ale umožní Vám nastavit automatické filtrování např. 4 x denně v kratších, např. 30 minut dlouhých intervalech. v zimním období nočních mrazíků, můžete spínání nastavit na 20-ti minutové intervaly, kdy se filtrace zapne v těchto intervalech vždy na 2-3 minuty. Tímto si vždy nasaje filtrace teplejší vodu ze sudu a nezamrzne.

Proč je ve vodě pot? 

Horký sud, je způsob saunování, známý už více než 1500 let z Japonska a z Asie. Finská sauna je záležitost stará necelých sto let, kdy tomuto typu saunování předcházelo saunování v páře, kdy ve srovnání se saunováním v horkém sudu, byl tento způsob saunování technicky méně náročný a proveditelný v primitivních podmínkách bez nároku na technické vybavení.

U všech způsobů saunování, je princip obdobný. Vlivem tepla dochází k navýšení tělesné teploty nad běžnou teplotu lidského těla, tedy 36ºC. Při dosažení teploty 37ºC a výše, tělo aktivuje imunitní systém a vyvolá pocení. Tímto dochází k likvidaci nežádoucích virů a pod. U horkého sudu zůstává pot ve vodě, u sauny pot odkapává na lavičky a podlahu sauny. 

Jaké filtrační zařízení je pro filtrování vody v sudu vhodné? 

pro objasnění, je dobré,  předem si ujasnit rozdíl, mezi horkým sudem, vířivkou a bazénem.

 • vířivka a bazén - ohřev vody probíhá obvykle pomocí elektrického proudu a zejména u vířivek, je obvyklá maximální dosažitelná teplota bývá 36ºC. Tato teplota bývá dostatečná při koupání ve vnitřních prostorách a zaručuje, že do vody nebude uvolňován pot z koupajících, protože nepřesahuje teplotu lidského těla. Pro filtrování vody ve vířivce, může být tedy používána kartušová filtrace.  Kartuše je vyrobena z filtračního papíru. Úkolem takové filtrace je odfiltrování mechanických nečistot, tedy běžného prachu, šupinek odmáčené kůže a pod. Pokud je kartušová filtrace použitá pro filtrování vody, která obsahuje pot, dochází po několika minutách k zanesení kartuše a filtrace je dále nefunkční. Poté je nutné vyjmout kartušový filtr a pečlivě jej vyčistit nejen vodou ale je nutné ji vyčistit mechanicky. 
 • Pro filtrování vody obsahující pot, je nutné použít filtraci s filtračním médiem. Filtrační medium může být křemičitý písek, zeolit a nebo moderní syntetické náplně, které však mají schopnost zadržet pot a při zpětném proplachu jej opětovně uvolnit. 

Jaký tip filtrace je tedy vhodný? 

 • objem filtrační nádoby minimálně 20 Kg
 • Tvar filtrační nádoby by měl být spíše širší, než úzký a vysoký
 • pokud je malý výkon čerpadla filtrace, dochází k zanesení filtračního media pouze do hloubky několika centimetrů a není využitý celý objem filtračního media. Poté je nutné v častějších intervalech provádět proplachování filtračního media

- Běžné filtrační systémy určené primárně pro filtrování zejména nadzemních bazénů:

 •  jsou konstruovány pro filtrování vody do 35-ti ºC. Při pořízení bazénové filtrace, je nutné na tuto skutečnost pamatovat a nepoužívat filtraci při teplotách vody nad uvedených 35 ºC. V případě filtrování vody s vyšší teplotou, může dojít k poškození filtračního zařízení. Pokud bude filtrace používána v teplotách vody do uvedených 35-ti ºC, bude filtrace vykonávat svou službu dlouho, samozřejmě, v přímé úměře s kvalitou provedení čerpadla.
 • Možné poškození: 

- filtrační nádoby jsou vyrobeny z plastu, mnohdy recyklovaného. Poté, kdy se plast ohřeje na 40 ºC, sníží se jeho mechanická pevnost. Po zapnutí čerpadla, kdy dochází k tlakování filtrační nádoby, může dojít k poškození (prasknutí) filtrační nádoby

- čerpadla filtrace, jsou opět konstruovány pro použití při teplotě do 35-ti ºC. Při vyšší teplotě dochází ke snížení tvarové stálosti a zvětšení objemu plastu. Tím dojde ke zvětšení vůle uložení třecích a nebo valivých ložisek hřídele čerpadla, kdy následně může dojít k protáčení ložiska v jeho uložení, což vede v důsledku k poškození čerpadla. Následně se projeví vysokou hlučností a vytékáním vody z čerpadla. 

- propojovací flexi hadice - je nutné vyměnit po dvou letech užívání. Po dvou letech vlivem UV záření a bazénové chemie ztrácejí ohebnost a plast začíná být křehký. Při sepnutí čerpadla, může dojít k prasknutí hadice a tedy k vytečení vody z čerpadla a tedy ze sudu. V důsledku vytečení vody dochází k poškození čerpadla filtrace. Pokud vyteče voda ze sudu v průběhu ohřívání vody v sudu, může dojít k poškození kamen, poškození vložky a nebo dřeva sudu a případně k požáru!

- Námi dodávaný filtrační systém: 

 • Má filtrační nádobu ze skelných vláken, kdy je zaručena tvarová stálost při teplotách vody do 50-ti ºC
 • Čerpadlo filtrace je konstruováno na teplou vody 50 ºC
 • Je vybaven krytem filtrace vždy ze stejného dřeva, jako je vybrané dřevo sudu a nebo out door lamely
 • Obsahuje pneumatické bezpečnostní spínání
 • Obsahuje proudový bezpečnostní chránič
 • filtrace je propojena se sudem pevným potrubím bez nutnosti výměny.

- Námi dodávaný filtrační systém s UV lampou: 

 • UV Lampa slouží pro bezchlorovou úpravu bazénové vody. UV Lampa likviduje řasy, parazity, plísně, viry, kvasinky a bakterie obsažené ve vodě, bez použití bazénové chemie. Voda je čerpána přes UV Lampu, kde je vystavena záření UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm, které lampa vydává. Toto záření likviduje bakterie, viry, jednoduché organismy a zabraňuje jejich množení.
námi dodávaný filtrační systém
námi dodávaný filtrační systém
námi dodávaný filtrační systém
námi dodávaný filtrační systém
námi dodávaný filtrační systém + UV lampa
námi dodávaný filtrační systém + UV lampa
kryt filtračního systému
kryt filtračního systému
kryt filtračního systému
kryt filtračního systému
kryt filtračního systému
kryt filtračního systému
"LOOP=-1">