O filtrování vody v horkém koupacím sudu

O filtrovani vody v horkem koupacim sudu

Je výhodnější vodu v horkém sudu filtrovat a nebo naopak po pár hodinách používání měnit?

Především je nutné si uvědomit, že ve vodě zůstává velké množství potu, odmočených šupinek odumřelé kůže a další mechanické nečistoty, jako pyly, prach,hmyz, listí....

Pokud používáním znečištěná voda v sudu zůstává, organické nečistoty začnou kvasit (tento proces je umocněn tím, že voda je dlouhou dobu teplá) a voda následně začne silně zapáchat. Na stěnách sudu, v čerpadlech, potrubích masážního systému a kamnech, se vytvoří slizký povlak, který je nutné následně chemicky a mechanicky odstranit. 

Jsou dvě možnosti, jak s vodou v sudu nakládat. Vždy je však nutné vodu chemicky upravit. Slovo chemie mnoha lidem nahání hrůzu ale jedná se o chemiské ošetření vody na stejné úrovni, jako je ošetřena voda pitná voda ve vodovodním řadu.

- Nejdůležitější a na prvním místě, je nastavení správné hodnoty PH. Nízké PH vody se projevuje mléčnou barvou vody a u citlivějších osob svěděním kůže po koupání.

- Ošetření vody chlórem je z důvodu dezinfekce vody. Ve správně zachlorované vodě, by chlór neměl být cítit stejně tak jako u pitné vody ve vodovodním kouhoutku. Velmi mírný chlorový zápach vody neškodí, voda je stále na úrovni pitné vody. Např. v horských oblastech, kde jsou chovány ovce a skot, hrozí znečištění koliformními bakteriemi a tedy bývá voda upravována větším množstvím chlóru ale vždy na takové úrovni, aby byla zdravotně nezávadná. V tomto případě bývá chlór z pitné vody mírně cítit ale voda je stále pitná a zdravotně nezávadná. 


1 / Vodu po koupání vyměnit a sud vyčistit - toto řešení není příliš výhodné a to z několika důvodů:

- po výměně vody, napustíte studenou vodu, kterou podle typu sudu, počáteční teploty vody a teploty okolního vzduchu, je nutné opět ohřívat v řádu několika hodin, tedy obvykle 1,5 - např. 5 hodin v zimním období u koupacích sudů s velkých obsahem vody (např. celodřevěné sudy). Tímto při opětovném užívání sudu následující den, ztrácíte hodně času, který můžete věnovat relaxaci. 

- po každé výměně vody bez filtrování, je nutné stěny sudu vyčistit, což rovněž zabere nějaký čas. 

- plýtvání vodu je neekonomické a v místech, kde není dostatek vody je problematické sud opět okamžitě napustit. Např. u vrtaných studní. 

2 / Vodu průběžně filtrovat - toto řešení přináší několik výhod, ve srovnání s výměnou vody:

- Zejména na podzim a v zimním období je pokles teploty vody po předchozím koupání v rozmezí např. 10-ti ºC za 24 hodin. Při koupání v sudu druhý den, tedy vodu v sudu pouze dohříváte např. 20 minut. U sudů s větším objemem vody a méně výkonnými kamny, může trvat dohřívání vody např. jednu hodinu. Určitě je však vždy doba ohřevu vody několikanásobně kratší, než po výměně vody za novou, studenou. 

Náš tip - pokud Vámi vybraný sud umožňuje použití thermoizolačního víka, doporučujeme zvolit toto krycí víko. Nejen, že je s tímto víkem snadná manipulace ale především zkrátí dobu ohřevu vody a dokáže vodu udržet teplou několik dnů. Např., když při teplotě -10 ºC, po ukončení večerního koupání, přiložíte do kamen několik polínek dřeva, sud zakryjete thermoizolačním víkem a ráno bude teplota vody v sudu +40 ºC a mnohdy ještě více !! Ráno si tedy bez předchozího zatápění, můžete vychutnat ranní kávu v horkém sudu. 

- pokud je voda filtrována v pravidelných intervalech, nedochází k usazování nečistot na stěnách sudu a u dna sudu. Navíc, při pravidelném filtrování vody, se voda méně kazí. Doporučujeme tedy filtraci vždy zapojit na elektrické časové spínací hodiny. V naší nabídce najdete jak klasické mechanické časové spínací hodiny, tak WI-FI zásuvku, kterou v případě dostupnosti WI-FI signálu u koupacího sudu, můžete ovládat odkudkoli. Navíc má ve srovnání s mechanickými hodinami více možností časování a další funkce, např. sledování spotřeby el. proudu. Hodnota časových spínačů se pohybuje v řádu stokorun ale umožní Vám nastavit automatické filtrování např. 4 x denně v kratších, např. 30 minut dlouhých intervalech. v zimním období nočních mrazíků, můžete spínání nastavit na 20-ti minutové intervaly, kdy se filtrace zapne v těchto intervalech vždy na 2-3 minuty. Tímto si filtrační systém vždy nasaje teplejší vodu ze sudu a nezamrzne.

Proč zůstává ve vodě tělesný pot? 

Horký sud, je způsob saunování, známý už více než 1500 let z Japonska a Asie. Finská sauna je záležitost stará přibližně sto let. Tomuto typu saunování předcházelo saunování v páře, kdy ve srovnání se saunováním v horkém sudu, byl tento způsob saunování technicky méně náročný a proveditelný v primitivních podmínkách bez nároku na technické vybavení (např. stany a týpí, kde byly horké kameny polévány vodou). 

U všech způsobů saunování, je princip obdobný. Vlivem tepla dochází k navýšení tělesné teploty nad běžnou teplotu lidského těla, tedy 36ºC. Při dosažení teploty 37ºC a výše, tělo aktivuje imunitní systém a vyvolá pocení. Tímto dochází k likvidaci nežádoucích virů v organismu. U horkého sudu zůstává pot ve vodě, u sauny pot odkapává na lavičky a podlahu sauny. 

Jaké filtrační zařízení je pro filtrování vody v sudu vhodné? 

Pro objasnění, je dobré,  předem si ujasnit rozdíl, mezi horkým sudem, vířivkou a bazénem.
Vířivka a bazén - ohřev vody probíhá obvykle pomocí elektrického proudu a zejména u vířivek, je obvyklá maximální dosažitelná teplota bývá 36-37ºC. Tato teplota bývá dostatečná při koupání ve vnitřních prostorách a zaručuje, že do vody nebude uvolňován pot z koupajících osob, protože teplota vody nepřesahuje teplotu lidského těla. Pro filtrování vody ve vířivce, může být tedy používána nejlevnější forma filtrování vody - kartušová filtrace.  Kartuše je vyrobena z filtračního papíru. Úkolem takové filtrace je odfiltrování mechanických nečistot, tedy běžného prachu, šupinek odmáčené kůže a pod. Pokud je kartušová filtrace použitá pro filtrování vody, která obsahuje pot, dochází po několika minutách k zanesení filtrační kartuše a filtrace je dále nefunkční. Poté je nutné vyjmout kartušový filtr a pečlivě jej vyčistit nejen vodou ale je nutné ji vyčistit taky mechanicky, např. kartáčkem. 
Pro filtrování vody obsahující pot, je nutné použít filtraci s filtračním médiem. Filtrační medium může být křemičitý písek, zeolit a nebo moderní syntetické náplně, které však mají schopnost zadržet pot a při zpětném proplachu jej opětovně uvolnit. 
Jaký tip filtrace je tedy vhodný pro filtrování vody v koupacím sudu? 
- objem filtrační nádoby minimálně 20 Kg
- Tvar filtrační nádoby by měl být spíše širší, než úzký a vysoký
- čerpadlo filtrace by mělo mít příkon min 250W. Pokud je malý výkon čerpadla filtrace, dochází k zanesení filtračního media pouze povrchově a není využitý celý objem filtračního media. Poté je nutné v častějších intervalech provádět proplachování filtračního media

Proč nejsou vhodné běžné filtrační systémy určené primárně pro filtrování zejména nadzemních bazénů:

 Jsou konstruovány pro filtrování vody do 35-ti ºC. Při pořízení bazénové filtrace, je nutné na tuto skutečnost pamatovat a nepoužívat filtraci při teplotách vody nad uvedených 35 ºC. V případě filtrování vody s vyšší teplotou, může dojít k poškození filtračního zařízení. Pokud bude filtrace používána v teplotách vody do uvedených 35-ti ºC, bude filtrace vykonávat svou službu dlouho, samozřejmě, v přímé úměře s kvalitou provedení čerpadla.
Možné příčiny poškození běžné filtrace určené pro bazény: 
- filtrační nádoby jsou vyrobeny z plastu, téměř vždy z recyklovaného a tedy z plastu, který poměrně rychle degraduje vlivem používané chemie, UV paprsků a pod. Poté, kdy je plast nahřátý vodou na 40 ºC, sníží se jeho mechanická pevnost. Po zapnutí čerpadla, kdy dochází k tlakování filtrační nádoby, může dojít k poškození (prasknutí) filtrační nádoby. Častěji ale dochází k tomu, že po natlakování filtrační nádoby čerpadlem, dojde ke zvětšení objemu filtrační nádoby. Filtrační koš, umístěný ve spodní části filtrační nádoby se nadzvedne a pod něj se nahrne filtrační medium. Po vypnutí čerpadla se filtrační koš tedy nevrátí na své původní místo a sací trubka, která je součástí filtračního koše, začne vyvíjet tlak na šesticestný ventil, kterým je ovládán např. proplach filtrace, vypouštění vody atd. Vlivem zvýšeného tlaku dochází k mechanickému poškození šesticestného ventilu a nebo k prolínání vody mezi šesticestným ventilem a filtrační nádobou. 

- čerpadla filtrace, jsou opět konstruovány pro použití při teplotě do 35-ti ºC. Při vyšší teplotě dochází ke snížení tvarové stálosti a zvětšení objemu plastu. Tím dojde ke zvětšení vůle uložení třecích a nebo valivých ložisek hřídele čerpadla, kdy následně může dojít k protáčení ložiska v jeho uložení, což vede v konečném důsledku k poškození čerpadla. Následně se projeví vysokou hlučností, vytékáním vody z čerpadla až po zablokování vývěvy čerpadla a spálení elektromotoru. 

- propojovací flexi hadice - je nutné měnit po dvou letech užívání. Po dvou letech vlivem UV záření a bazénové chemie ztrácejí ohebnost a plast začíná být křehký. Při sepnutí čerpadla, může dojít k prasknutí hadice a tedy k vytečení vody ze sudu. V důsledku vytečení vody dochází obvykle k poškození čerpadla filtrace, nečerpá vodu a není ochlazováno. Největší problém nástává ve chvíli, kdy vyteče voda ze sudu v průběhu ohřívání vody v sudu. V kamnech hoří oheň a kamna jsou vodou ze sudu ochlazována. V takovém případě dochází k požáru koupacího sudu. Poškození kamen, poškození vložky sudu, opláštění sudu a poškození masážních systémů a dřeva sudu, tedy k celkovému znehodnocení koupacího sudu!

Námi dodávaný filtrační systém: 

- Má filtrační nádobu vyztuženou skelnými vlákny, kdy je zaručena tvarová stálost při teplotách vody do 50-ti ºC

- Čerpadlo filtrace je konstruováno na čerpání vody o teplotě vody 50 ºC

- Obsahuje kryt filtračního systému vždy ze stejného dřeva, jako je vybrané dřevo sudu a nebo je vyroben z out door spa lamel.

- Obsahuje pneumatické bezpečnostní spínání

- Obsahuje proudový bezpečnostní chránič

- filtrace je propojena se sudem pevným odolný potrubím, určeným pro provoz horké vody, bez nutnosti výměny.

- Námi dodávaný filtrační systém s UV lampou: 

UV likviduje řasy, parazity, plísně, viry, kvasinky a bakterie, tedy veškeré "živé" organismy, obsažené ve vodě.  Voda je čerpána přes UV Lampu, kde je vystavena záření UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm, které lampa vydává. UV lampa umožňujě používání vody bez dezinfekce ale stále je nutné u vody kontrolovat a doplňovat PH. I když bude Váš sud vybaven UV lampou, doporučujeme občas vodu ošetřit malým množstvím chlóru. Nemusíte mít obavu. Chlór je silně těkavá látka. Po zvýšení teploty vody z 20-ti ºC na 30ºC, dojde k dvojnásobnému zvýšení těkavosti chlóru. Pokud se Vám tedy "podaří" více zachlorovat vodu, doporučujeme při dosažení teploty 30ºC, sundat ze sudu krycí víko a vodu rozmíchat. Ideálně, pokud máte v koupacím sudu masážní systém jacuzzi, zapněte tento systém. Vody se provzdušní a chlór se rychle odpaří. Než dosáhne teplata vody v sudu 38ºC, nebudete už chlór cítit. 

Námi dodávané filtrační zařízení

Nevhodné typy filtrace