jak rozeznat originál horkého sudu PRESTIGE od jeho kopie

Jak se vyhnout nepříjemnostem s koupacím sudem do budoucna a jak rozeznat originální profesionálně vyrobený koupací sud od nekvalitní kopie s krátkou životností. 

1/ Integrovaná ohřívací kamna - nerezová ocel má být NEmagnetická!

- originální ohřívací kamna horkého sudu Prestige - jsou vždy celá vyrobena z potravinářské nerezové oceli AISI 304. Tedy nemagnetické potravinářské nerezové oceli. Na přání jsou kamna vyrobena z nerezové oceli třídy AISI 316, odolné dlouhodobě vůči soli, kyselinám a pod. Nekvalitní kamna tedy můžete poznat pouhým magnetem. Stačí magnet přiložit na co nejvíc částí kamen. Pokud magnet na materiál přilne, nejedná se o odolnou nerezovou ocel třídy AISI 304 a vyšší, ale o nerezovou ocel s nižší kvalitou AISI 430. Tato ocel je používána plagiátory z důvodu úspory vstupních nákladů při výrobě kamen. Životnost tohoto materiálu u kamen je výrazně zkrácená, obvykle 1-3 roky. 

2/ Tvar integrovaných ohřívacích kamen horkého sudu


- Originální ohřívací kamna jsou pro laika špatně rozeznatelné od neoriginálních, která jsou mnohdy vyráběna tak ,aby jejich výroba byla co nejsnažší, nevyžadovala použití, pro "garážové" výrobce nedostupné strojové vybavení a v neposlední řadě ,aby byla jejich výrobní cena co nejnižší a nenáročná. Tím, že jsou integrovaná, je jejich kontrola ztížena. Ale existuje možnost, jak provést jejich základní kontrolu. 

- horní plocha kamen nesmí být rovná! Výstupní otvor kterým proudí horká voda, musí být v nějvyšším bodě kamen a tomuto musí být přizpůsoben tvar horní plochy. Pokud je horní plocha rovná, vznikají při ohřevu vody bubliny (voda vaří), které se začnou hromadit mimo odtokový otvor příruby kamen a plynule neodcházejí do vnitřního prostoru horkého sudu. Ve chvíli kdy se bubliny nahromadí, vzniká v kamnech tlak a bubliny vystřelují. Tím, že v důsledku tohoto jevu prudce klesá a opětovně stoupá tlak v kamnech, dochází k prohýbání a tedy namáhání nerezového plechu, ze kterého jsou kamna vyrobena a dříve nebo později kamna prasknou v nejslabším místě, obvykle vedle sváru dvou ploch. Následně je nutné provést finančně náročnou výměnu kamen za nová, ideálně od originálníhího výrobce (pokud bude ochoten je dodat na neoriginální koupací sud). 

- pokud nahlédnete malou mezerou, mezi kamny a čelním krycím plechem kamen, je možné horní plochu a její tvarování, překontrolovat.Pokud by přece jen nebyla horní plocha viditelná, vyžádejte si fotografii kamen a následně překontrolujte kamna ve chvíli, kdy se rozhodnete pro koupi neoriginálního koupacího sudu a tento Vám přivezou domů. 

3/ Vnitřní vložka horkého sudu (prostor pro koupání)

- originál Prestige - má vnitřní vložku vyrobenou z kvalitního nerecyklovaného akrylátu o tloušťce min. 6mm. Při bližším pohledu je viditelná horní vrstva akrylátu jako bezbarvá 3D vrstva, pod kterou je teprve viditelná perleť a probarvený materiál. Přesah (horní okraj) má tloušťku min 4 mm. Akrylát je 100%, bez příměsi recyklátů, lesklý a pohledově jsou barvy výrazné - ostré. Je zaručena dlouhá životnost, stálobarevnost a odolnost vůči chemikáliím a kyselinám . Tovární záruka bývá obvykle více než v EU požadované min. 2 roky. V našem případě je záruka 4 roky, tedy dvojnásobek minimální záruční lhůty. 

 

- kopie - jsou vyrobeny z laminátu (fiberglass) a nebo recyklovaného akrylátu čínských dodavatelů. 

- laminát (fiberglass) - vnitřní část vložkly sudu je viditelně zvlněná, barva je běžná, bez speciálních vlastností, povrchově stříkaná, je tedy bez probarvení celého materiálu do hloubky, což je při bližším pohledu patrné. Oděrky vznikají velmi snadno např. prstýnkem, ozdobami plavek a pod. Barvy jsou více náchylné na oděrky než např. tvrzený lak automobilů.  Použité barvy jsou obvykle bez odolnosti vůči chlóru, rychle blednou a tloušťka barevného povrchu je v mikronech, nikoli v mm. Pevnost laminátové vložky je omezená, obvyklá tloušťka skořepiny je 2,5-3 mm, u horního okraje mnohdy ještě tenčí.  Po zatlačení na stěnu, (např. za zády), se laminát prohýbá. Po čase tmel pod barvou praská a následně se odlupuje až na povrch laminátu. 

- čínský akrylát s příměsí recyklátu - tloušťka je v rozmezí 2,5 - 4 mm. Barvy jsou matné, nevýrazné, bledé. V případě mramorovaných ploch je mramorování velmi "husté" až strakaté aby byly pohledově ukryté povrchové nepravidelnosti.Obsažený recyklát po čase praská, povrchově odvětrává vlivem bazénových chemikálií, zejména chlóru a vlivem UV paprsků.

náhled na detail akrilátového povrchu z kvalitního akrylátu

4/  Propojovací potrubí masážních systémů, příprava pro připojení filtrace a pod.


- Pro všechna propojení masážních systémů, filtračních systémů a pod.,jsou určeny potrubí a armatury, vyráběny speciálně pro použití s horkou vodou. Aby nedocházelo k záměnám, liší se tyto součásti jak barvou, tak vnitřními a venkovními průměry. Pro bazény, tedy pro studenou vodu do teploty 35-ti ºC, jsou tyto součásti vyráběny v tmavě šedé barvě. Pokud je například armatura určená pro použití se studenou vodou o vnitřním průměru 50 mm u armatury určené pro horkou vodu má průměr 48 mm a bílou barvu. Tímto je "zaručeno" snadné rozpoznání a vyloučena záměna jednotlivých částí. Materiál pro horkou vodu, je vzhledem k vysokým nárokům na tepelnou odolnost a trvanlivost, vyráběn bez příměsi recyklovaných plastů a mj. z tohoto důvodu může být jeho barva bílá a nikoli např světle šedá. Cena je však ve srovnání s materiály určenými pro použití se studenou vodou výrazně dražší. 

- Pro výrobu kopií horkých sudů jsou velmi často používány v lepších případech potrubí a armatury určené právě pro studenou vodu ale velmi často například zahradní hadice nevalné kvality, různé sací hadice pro čerpadla studené vody a pod. Důvodem použití  těchto nevhodných materiálů je jednoznačně finanční úspora ve výrobních nákladech a následně nízká prodejní cena takových koupacích sudů. U bazénových filtrací dodávaných s koupacími sudy jsou používány "vroubkované" hadice (dodávané společně s filtrací) o průměru 32 mm, dodávané s bazénovou filtrací. Tyto jsou rovněž určeny výhradně pro filtrování studené vody a navíc, tím, že jsou vyráběny z recyklovaného plastu, doporučuje se jejich výměna max. po dvou letech užívání. Vlivem horké vody, chlóru a další bazénové chemie, tento recyklát křehne a následně praská. Pokud dojde k prasknutí kteréhokoli propojovacího potrubí v průběhu ohřívání vody v koupacím sudu, může dojít nejen k nevratnému poškození ohřívacích kamen, ve kterých právě hoří oheň a ztátou vody, přestanou být kamna ochlazována, ale hlavně může dojít k požáru nejen sudu, ale taky např. přilehlé budovy a pod.

5/ Filtrační systémy koupacích sudů


Neoriginální koupací sudy jsou mnohdy (anebo ve většině případů), vybavovány nevhodnými filtračními systémy: 

A/ kartušové filtrace - jsou primárně určeny pro filtrování mechanických nečistot jako je prach, pyl a pod., v malých bazéncích o obsahu desítek až stovek litrů vody o teplotě do 35-tiºC. Neoriginální  a nezkušení výrobci uvádějí jako výhodu, že je tento filtrační systém součástí koupacího sudu a "nepřekáží" vedle sudu. Toto je nespornou výhodou, ale bohužel jedinou. Filtrační kartuše je vyrobena z buničitého papíru, který propouští (filtruje) vodu pomocí čerpadla s velmi malým výkonem. Je nutné si uvědomit, že horký koupací sud je  forma zdravého saunování. Při koupání v horké vodě s teplotou nad 38ºC (vířivky ohřívají vodu na 36-37ºC) dochází u lidského organismu k vylučování potu a k odmočení šupinek odumřelé kůže. Pot a šupinky kůže zůstávají ve vodě a je tedy žádoucí je odfiltrovat, aby nedošlo k znečištění vody, kvašení a aby voda nezapáchala. U kartušové filtrace však během několika málo minut dojde k zalepení papíru kartuše a voda dále filtrována není. Je tedy nutné vyjmout a vyčistit kartuši, případně ji vyměnit. Aby bylo filtrování úspěšné, musela by být kartuše po jednom koupání vyměněna více než desetkrát. S nevhodností použití této filtrace přímo souvisí taky problém s připojovacím potrubím, zmiňovaný ve výše uvedeném odstavci. 


B/ bazénové pískové filtrace - jedná se o cenově velmi dostupnou variantu filtrování vody, především s ohledem na malý obsah vody v koupacím sudu, kdy podle množství filtrované vody, je dle výrobců bazénových filtrací, dostatečná filtrace s tím nejnížším objemem filtrované vody. Použití běžných bazénových filtrací u koupacích sudů, je v prvé řadě omezeno především, maximálně přípustnou teplotou filtrované vody, kdy výrobce připouští použití filtrace do 35-ti ºC, v ojedinělých případech 40ºC. Pro bezpečné provozování filtračního systému, je však nutné počítat s teplotou až 50ºC. Ve chvíli, kdy je voda v koupacím sudu ohřívána, začíná se v horkém sudu teplotně vrstvit. Před promícháním vody, může teplota vody u hladiny přesáhnout 50ºC, přitom u dna sudu je teplota např. pouze 10ºC.  Hraniční teplotu neuvádí výrobci bazénových filtrací bezdůvodně. Při výrobě bazénových filtrací jsou používány materiály, které teplotě do 35-ti ºC odolávají bez problémů, ale nad uvedenou teplotu, mění své fyzické vlastnosti. Použité materiály tedy měknou, přestávají držet požadovaný tvar a pod. Nádoba filtrace z plastu při prohřátí horkou vodou změkne. Po zapnutí čerpadla dojde ke zvýšení tlaku ,"natlakování filtrační nádoby" a vlivem natlakování, ke zvětšení objemu filttrační nádoby. Po zvětšení objemu, dojde k nadzvednutí sacího koše ve spodní části filtrační nádoby, pod který se dostane filtrační medium. Následně, po vypnutí čerpadla filtrace a poklesu tlaku, dojde k opětovnému snížení objemu filtrační nádoby. Filtrační medium pod sacím košem však brání v plném návratu nádoby do původního tvaru a sací hrdlo sacího koše vyvíjí tlak na vícecestný ventil filtrační nádoby. Následně začne v důsledku tlaku, vícecestný ventil propouštět vodu a mnohdy dochází k prasknutí vícecestného ventilu, případně celé nádoby filtrace. U čerpadel, určených pro filtrování vody do 35-ti ºC, bývá nejčastějším problémem, při filtrování vody o vyšší teplotě problém s přírubou čerpadla. Hřídel motoru s vývěvou, je uložena v bronzovém ložisku (pouzdře), které je nalisováno za tepla do plastové příruby čerpadla. Při zvýšení teploty plastové příruby, dochází k prokluzování zalisovaného bronzového pouzdra a následnému poškození příruby do té míry, že začíná do motoru čerpadla protékat voda, která zničí izolaci motoru a dojde ke spálení motoru. 


C/ filtrační systém pro filtrování horké vody - Nádoba fllrace je vyztužena skelným vláknem, které je i při velmi vysokých teplotách tvarově stálé a beze změn. Skelná vlákna tedy zaručují tvarovou a objemovou stálost filtrační nádoby i při vysokých teplotách vody. Čerpadla a zejména příruby čerpadel a vývěvy jsou vyrobeny z kompozitních plastů, které jsou odolné vyšší teplotě vody a jsou tedy schopny plnit dlouhodobě svou funkci při teplotách dosahujících 50 ºC a krátkodobě při ještě vyšších teplotách. 

6/ Masážní systémy


- Kombinace masážních systémů, například "jacuzzi" a whirlpool, tedy 2V1, jsou vždy na úkor kvality masáže. Každý systém je založen na jiném principu. Jacuzzi masážní systém vytváří velké bubliny (nikoli perlička), které mají díky velikosti bublin masážní schopnost. Whirlpool je hydromasáž, pracující s tlakovou vodou. Sloučení těchto dvou systémů do jednoho je na první pohled zajimavé řešení a cenově efektivní ale masážní účinek je sporadický. Vzájemné tlaky vzduchu a vody masážní účinek snižují a výsledek je sporadický a neefektivní. Tento systém bývá používán zejména u čínských producentů výřivek té nejnižší cenové kategorie, kde není kladen důraz na kvalitu a funkčnost.

- Kvalitní masážní systémy jsou vždy samostatné. Jacuzzi (vzduchová masáž) má předehřev vzduchu na 40ºC. Pokud není jacuzzi vybavena předehřevem vzduchu, zejména v zimních měsících dochází k rychlému  ochlazení vody v koupacím sudu a při používání takového masážního systému, nezabrání ani nejvýkonnější kamna prudkému ochlazení vody v koupacím sudu a udržet teplotu vody na požadované teplotě. 

- pro ovládání masážních systémů bývají používány efektní elektronické ovládací panely. Tyto jsou však určeny pro ovládání masážních systémů zejména levných interierových výřivek, tedy pro používání v temperovaných prostorách, kde teploty neklesají pod 10ºC a nehrozí vlivem okolní teploty křehnutí krycí dotykové fólie, která při nízkých teplotách praská a následně propouští do elektroniky ovladače vlhko, které elektroniku degraduje. K pronikání vlhkosti dochází velmi často taky lepenými spoji. V neposlední řadě se na degradaci dotykové fólie a celého tělesa ovládacího panelu podílí také UV záření. Jako nejspolehlivější ovladače všech elektrických spotřebičů horkého sudu (především v dlouhodobém časovém horizontu) jsou tzv. bezpečnostní pneumatické spínače, které na vodou exponovaných místech "nepracují" z elektrickým proudem. Jsou bezporuchové, s velmi dlouhou životností. Jejich nákupní cena je nepatrně vyšší ,ale z pohledu spolehlivosti je jejich použití při výrobě koupacích sudů nejlepší volbou. 

7/ Thermoizolační krycí víka


- Kopie thermoizolačních krycích vík:

A/  jsou vyráběny z běžné tenké umělé kůže (koženky), která postrádá ochranu vůči UV záření a bez odolnosti vůči bazénové chemii, zejména chlóru. Po čase, obvykle dříve, než za dva roky dochází k rozkladu umělé kůže (koženky) a krycí víko je nefunkční. 

B/ používaný polystyren není zpevněný a z tohoto důvodu je vyztužován tenkostěnnými plechovými profily bez protikorozní úprav, určených pro montáž sádrokartonu. Následně vlivem vlhka a chlóru obsaženého ve vodě velmi rychle koroduje a přestane plnit funkci výztuhy. Jako další nežádoucí důsledek je vytékání rzi do prostoru koupacícho sudu a následné zbarvení vody. 

C/ polystyren má po celé ploše stejnou výšku bez vyspádování. Dešťová voda zůstává na povrchu krycího víka a neodtéká.

D/ střih jednotlivých sešívaných částí je upraven tak, aby bylo možné sešívat obal krycího víka na standardních šicích strojích, bez jakékoli náročnosti a bez ohledu na konečný vzhled krycího víka

- Originální Thermoizolační krycí víko je:

A/ vyrobeno ze zpevněné umělé kůže s odolností proti UV a chlóru

B/ použitý polystyren je s větší hustotou pro zpevnění. Bez použití dodatečných výztuh.

C/ izolační polystyren a stejně tak obal krycího víka je vytvarován tak, aby voda z krycího víka odtékala. 

D/ krycí víko je vyhotoveno s ohledem na celkový vzhled a funkčnost.

Motto - " fotografie dokáže hodně. Ojeté auto s nájezdem X set tisíc ujetých Km, vypadá obvykle na fotografii prezentované autobazarem, jako by právě opustilo autosalón nových vozů".