Výběr dřeva sauny - skandinávský smrk a nebo ThermoWood?

Výběr mezi dřevem ThermoWood a skandinávským smrkem, nemá vliv na ekonomiku provozu sauny. Náklady na ohřev sauny jsou stejné.

Smrkové dřevo, má ve srovnání s ThermoWood poměrně velkou nasákavost vody, i když skandinávský smrk má hustější strukturu, ve srovnání se středoevropským smrkem, je stále nasákavost nesrovnatelně vyšší, než u dřeva ThermoWood. Objem vlhkosti, kterou absorbuje smrkové dřevo je u ThermoWood do 5-ti %. ThermoWood tedy absorbuje o 95% méně vlhkosti než smrkové dřevo. Tato skutečnost, má tedy zásadní vliv na životnost dřeva samotného, na vzhled dřeva po čase a na užitné vlastnosti dřeva. 

- V provozu smrkové dřevo, tím že má vyšší nasákavost vody neustále vodu absorbuje a následně opět vysychá. Při používání sauny, kdy dochází k prohřátí dřeva, dochází k vysychání dřeva. Když není sauna používaná, dřevo opět vzdušnou vlhkost nasaje. Další vliv má na nasákavost a vysychání, má střídání ročních období. V létě dřevo vysychá, na jaře a na podzim absorbuje vlhkost, v zimě při mrazech opět vysychá. 

- U sauny vyrobené ze smrkového dřeva, je tedy nutné, zejména první rok provozování, kontrolovat obruče, které jednotlivé lamely stahují k sobě, stejně jako například u sudů na víno. Pokud by se dřevo rozeschlo, vzniknou mezi jednotlivými lamelami mezery a poté hrozí, že dojde při prosychání k „zkroucení“ lamel a vysunutí ze „zámku“ který jednotlivé lamely spojuje. U ThermoWood tento problém, vzhledem k minimální nasákavosti nehrozí, není nutné obruče kontrolovat, sauna je tvarové stabilní. 

- Z hlediska údržby, tím, že smrkové dřevo opakovaně vysychá, vzniknou časem ve dřevě drobné praskliny, do kterých se dostává voda, která způsobí černání dřeva v tomto místě. Smrkové dřevo, tedy v případě, kdy není dostatečně a opakovaně impregnované, má v těchto prasklinách načervenalou barvu. Tomuto lze zabránit impregnaci, kterou je nutné opakovaně obnovovat aby sauna byla po celou dobu vzhledově pěkná. U ThermoWood, pokud není dřevo ošetřováno, toto nehrozí. V případě, kdy není ThermoWood impregnován, postupně se na povrchu dřeva vytvoří oxidační vrstva, která dřevo chrání před povětrnostními vlivy. Barva dřeva bez impregnace přechází do světle šedého odstínu. Dřevo je však stále stabilní a má velmi dlouhou životnost. Oxidační vrstvu lze však v případě potřeby snadno odstranit pomocí smirkové vaty a dřevo lze opět naimpregnovat a zcela obnovit původní vzhled. 

- Nevýhodou smrkového dřeva je u sauny, po určitou dobu, odkapávání smoly (pryskyřice). Tomuto nelze zabránit, i když používáme při výrobě výhradně dřevo vysušené na 12% (více vysušené dřevo nelze používat). Odkapávání pryskyřice po několika použítích sauny ustane. U ThermoWood tento problém není. Tím, že je dřevo tepelně upravované při vysoké teplotě, má změněnou buněčnou strukturu a pryskyřici již neobsahuje.

Další informace ke dřevu ThermoWood na našich stránkách  -  Dřevo ThermoWood, co to je?

  skandinávský smrk  ThermoWood