Návod a rady k údržbě horkého sudu

Návod a údržba horkého sudu

Není dovoleno používat horký koupací sud bez předcházejího seznámení se s návodem k obsluze.

Návody k obsluze a provozování horkých sudů a saun, jsou předávány zákazníkům při instalaci sudu a nebo sauny. 

Omlouváme se - K tomuto nestandardnímu opatření, jsme museli přistoupit poté, kdy různí dovozci a garážoví producenti "koupacích sudů" , tyto materiály kopírovali a používali pro vlastní potřebu. Nedomníváme se, že naše zkušenosti získané léty praxe, na základě finančně náročného vývoje a testování, by měly morální právo využívat a zneužívat "podnikatelé" , kteří v mnoha případech neznají ani základní principy spojené s provozováním koupacích sudů. 

Déle jen k celodřevěným sudům

Impregnace - celodřevěné sudy

 • Před prvním použitím, je důležité Váš sud napustit z vnější strany lněným olejem. Sud, který jste zakoupili od nás, je již tímto způsobem ošetřen z výroby. 
 • dřevěné krycí lamely tepelného štítu kotlíku, můžete také naipregnovat.
 • Opakujte impregnace asi 1x ročně. Touto údržbou se zvyšuje životnost vašeho horkého sudu a můžete se z něj těšit delší dobu. Naimpregnujte také ochrannou mřížku, ohřívacích kamínek, pokud máte sud s vnitřním ohřevem.
 • Pravidelná údržba usnadňuje následné čištění. 
 • Pokud je voda špinavá, doporučume aby jste interiér, ( lavičky, stěny a také plášť kamínek) čistili  kartáčem a čistou vodou. Nepoužívejte vysokotlaké čističe! Poškodíte hladký povrch dřeva. Na povrch vystoupí vlákna (leta) , které jsou nepohodlné při koupání.

údržba vody bez filtrace

 • Vždy odstraňte nečistoty, které spadnou do vody.
 • Sprchujte se vstupem do sudu. 
 • Před schůdky umístěte nízkou nádobu na očištění nohou. Opláchnutím nohou zamezíte zanesení organického materiálu do vody.
 • Zakrývejte sud víkem dodaným se sudem, když sud není používán. Pokud není voda kontaminovaná okolními nečistotami a je ve tmě, zůstane déle čerstvá a čistá.

Vyprazdňování popele

 • Popel v kamínkách be měl být odstraňován pravidelně - přibližně po 3 - 5 koupelích. Popel je izolant a jeho velké množství v kamnech, prodlužuje ohřev vody. 
 • S lopatkou, kterou dodáme k sudům vybavených vnitřními kamínky , je vybírání popele snadné. .

Prasklinky a mezery ve dřevě

 • Vzhledem k napětí vznikajícím v dřevní hmotě, spojeném s teplotními a vlhkostními výkyvy, mohou vzniknout drobné praskliny a mezery mezi jednotlivými lamelami sudu. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva. Pokud tyto prakliny povedou k úniku vody, opravíte netěsnot takto: 
 • Vypusťte vodu a vysušte sud po dobu 1 - 2 týdnů. Krycí víko odstraňte a nechejte sud na slunci 
 • Jakmile je dřevo vyschlé, povolte obruče sudu. po vysušení to půjde snadno.  
 • Klepejte gumovou palicí z vnější strany sudu, na jednotlivé lamely odshora dolů. Pokud paličku nemáte, klepejte ocelovým kladívkem na dřevěný špalík aby jste nepoškodili povrch sudu. Tímto docílíte aby se usadily jednotlivé lamely sudu. Klepejte především v oblasti spojů jednotlivých lamel sudu.
 • Utáhněte obruče sudu
 • Naplňte sud 10 cm vody a přidejte do vody dřevěný pilinový prach vznikající např. při broušení dřeva. Piliny rozmíchejte a vodu doplňte k horní hraně sudu. Pokud voda odtéká, dopňujte ji.Piliny pomáhají utěsnit případné netěsnosti tím, nabobtnají v trhlinách. Asi po jednom až dvou dnech se sud zcela utěsní. Vodu vypusťte, sud opláchněte a napusťte čistou vodu.  
 • U sudu z modřínového dřeva může tento proces trvat více než tři dny.